Privacyverklaring van Wala Nederland BV

Gegevensbescherming

Wij, WALA Nederland BV, zijn verantwoordelijk voor dit online-aanbod en als teledienstverlener zijn wij verplicht om jou aan het begin van jouw bezoek aan één van onze webshops te informeren over de wijze, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke vorm en taal. De inhoud van deze verklaring is te allen tijde voor jou toegankelijk. Wij zullen je daarom informeren welke persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van jouw gegevens en de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de huidige toepasselijke Europese en nationale wetgeving.

In het volgende privacybeleid willen we laten zien hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen. Indien je van mening bent dat wij jouw gegevens niet correct verzamelen, beheren of verwerken, kun je een klacht bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

WALA Nederland BV
Verrijn Stuartlaan 48
2288 EN Rijswijk
Nederland

Telefoon: +31 (0)70 3955095
E-mail: info@drhauschka.nl
Web: www.drhauschka.nl / drhauschka.be / drhauschka.be/fr

KvK: 27 11 92 75
BTW nummer: NL008388738B01

 

Algemeen

Algemeen

De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van onze website en aangeboden diensten en producten worden verzameld bewaard en verwerkt, omvatten voorraadgegevens (bijv. naam en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van verkopers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier).

"Gebruiker" omvat hier alle categorieën personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Deze omvatten bijvoorbeeld onze zakelijke partners, consumenten, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze website.

Privacyverklaring

Wij zorgen ervoor dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten,producten en relevante boodschappen.. Eveneens bewaren wij deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Basis (en) voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de AVG.  

Welke rechten heb je?

a) Recht op inzage

Je hebt het recht om gratis informatie over jouw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij je, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over je hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van jouw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie

Je hebt het recht om jouw gegevens door ons te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

c) Recht op verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen. Bij verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunnen onze diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, pro-actief door jou deze gegevens aan ons worden vertrekt. Het recht om te verwijderen geldt niet in de navolgende situaties:

 • Je hebt een nog niet afgehandelde zaak met onze afdeling Customer Service;
 • Je hebt een nog niet afgeronde bestelling die nog niet geheel of gedeeltelijk is verzonden;
 • Je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Wala, ongeacht de wijze van betaling;
 • Je wordt ervan verdacht in de afgelopen 4 jaar misbruik te hebben gemaakt van onze diensten of je hebt in de afgelopen 4 jaar onze diensten misbruikt;
 • Je hebt een betalingsschuld die is overgedragen aan een incassobureau;
 • Je hebt een kredietaanvraag die in de afgelopen 6 maanden is afgewezen;
 • Je hebt een aankoop gedaan zodat we jouw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.

 

d) Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.

e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens

Wij hebben contractuele, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen volgens de huidige stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG in acht worden genomen en jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt. Jouw gegevens worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Een van de beveiligingsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen jouw browser en onze server. Voor dit doel wordt een 128-bit SSL (AES 128) coderingstechniek gebruikt. Dit omvat jouw IP-adres. 

Jouw persoonlijke gegevens worden beschermd op de volgende punten (uittreksel):

a) Behoud van de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens

Om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor toegang, toegang en toegangscontrole.

b) het handhaven van de integriteit van jouw persoonlijke informatie

m de integriteit van jouw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor doorvoer en invoercontrole.

c) behoud van de beschikbaarheid van jouw persoonlijke informatie

Om de beschikbaarheid van jouw persoonlijke gegevens bij ons te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor het controleren van bestellingen en beschikbaarheid.

De beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we vanwege de onveilige aard van internet de veiligheid van jouw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Als gevolg hiervan is elke overdracht van gegevens van jou naar onze website op eigen risico.

Welke persoonsgegevens bewaren wij? Alleen persoonsgegevens waarvoor je uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden door ons verzameld, bewaard en verwerkt conform de AVG. Maximaal de volgende persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mail adres;
 • Geboortedatum;
 • Frequentie gebruik Dr.Hauschka producten;
 • Telefoonnummer;
 • BTW Nummer;
 • KvK-nummer;
 • Website.
 • Huidbeelden
 • Voorkeuren
 • Interesses

 

Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd indien deze tenminste 16 jaar of ouder zijn. Ook deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze privacyverklaring.

Cookies

Cookieverklaring voor www.drhauschka.nl www.drhauschka.be

Op www.drhauschka.nl en www.drhauschka.be websites van Wala Nederland B.V., maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren: een mogelijkheid tot ingelogd blijven de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel onthouden voor welke cookies je toestemming hebt gegeven te voorkomen dat je een advertentie al te vaak te zien krijgt. Je kunt deze cookies blokkeren via jouw browser, maar dan moet je deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Functioneren van de site

Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende: jouw naam, e-mailadres en dergelijke zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, jouw taalvoorkeur, verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven en voorkomen dat je een advertentie te vaak te zien krijgt. Je kunt deze cookies blokkeren via jouw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook en Instagram en deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over je op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Dit tracking cookie kunnen wij ook opvragen wanneer je een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast deze website ook op deze andere website(s) bent geweest. Het over jou opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Microsoft Clarity

Op deze website maken wij gebruik van de dienst “Microsoft Clarity” van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 VS (hierna “Microsoft”). Voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag en voor optimaliserings- en marketingdoeleinden worden daarbij verschillende gebruikersgegevens verzameld en opgeslagen.

Deze gegevens zijn nooit tot personen te herleiden en omvatten onder andere informatie over welke tijdzone gebruikers hebben ingesteld, welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, hun geografische herkomst als ze onze website bezoeken, hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's en informatie over de website-interactie (bijvoorbeeld scrollen, klikken en mouse-overs). Deze gegevens kunnen voor hetzelfde doeleinde in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel worden opgeslagen en worden geanalyseerd.

Bij het verzamelen en analyseren van deze gegevens worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de browser van de paginabezoeker. Met deze cookies kan onder andere de internetbrowser worden herkend. De gegevens die met Microsoft-technologieën zijn verzameld, worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem.

Verzamelde gegevens worden mogelijk doorgestuurd naar servers van Microsoft in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben met Microsoft een verwerkersovereenkomst (EU-standaardcontractbepaling (SCC)) afgesloten, waarmee we Microsoft verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te sturen. Toch kunnen we niet 100% garanderen dat jouw gegevens veilig zijn omdat de VS op het gebied van gegevensbescherming als een onveilig derde land wordt gezien. Daarom kan het beschermingsniveau van de EU hier ook niet worden gewaarborgd. Om die reden vragen we overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG nog eens expliciet om toestemming voor de gegevensoverdracht naar de VS via onze consent-banner.

Alle hierboven beschreven vormen van gegevensverwerking, vooral het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je hier ons jouw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven overeenkomst art. 6 lid 1 sub a AVG. Zonder deze toestemming wordt Microsoft Clarity niet gebruikt als je onze website bezoekt. Je kunt jouw gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Deactiveer de dienst hiervoor in de “Cookie-consent-tool” op de website.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Microsoft Clarity vind je op https://clarity.microsoft.com/terms.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de gebruikerservaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) En dit stelt ons in staat om te bouwen en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens jouw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om weer te geven onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Raadpleeg het gedeelte 'Over Hotjar' van de ondersteuningssite van Hotjar voor meer informatie.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Meestal kun je cookies wissen via de instellingen van jouw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics 4

Wij gebruiken Google Analytics 4 op onze website, een dienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.

In de versie die wij gebruiken, worden zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Een overdracht van informatie naar de servers van het bedrijf Google LLC, gevestigd in de VS, kan niet worden uitgesloten. Google LLC verwerkt de gegevens voor eigen doeleinden en kan deze gebruiken om een uitgebreid profiel over u samen te stellen.

Het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt verzonden, wordt standaard altijd automatisch anoniem verzameld en verwerkt, zodat een directe persoonlijke verwijzing naar de verzamelde informatie uitgesloten is. Voor dit doel kort Google het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) in met de laatste cijfers.

Door het gebruik van Google Analytics op onze website wordt uitgebreide informatie gebruikt om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, om rapporten (verslagen) samen te stellen over uw websiteactiviteiten of uw gebruiksgedrag en om ons verdere diensten te leveren met betrekking tot uw websitegebruik en internetgebruik. Bovendien worden statistieken met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers verzameld via de functie "demografische kenmerken" op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met behulp van informatie van derden. Deze dienen om doelgroepgerichte marketingmaatregelen te kunnen uitvoeren. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en dus niet aan u persoonlijk.

We gebruiken ook de functie "UserIDs" als uitbreiding van Google Analytics 4.
Door individuele UserID's toe te wijzen, kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u dus een persoonlijk account hebt aangemaakt door u te registreren op deze website en op verschillende eindapparaten bent aangemeld op uw persoonlijke account met uw gerelateerde aanmeldgegevens, wordt uw gebruikersgedrag ook geanalyseerd op verschillende apparaten. De gegevens die op deze manier worden verzameld, laten onder andere zien op welk eindapparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de relevante conversie heeft plaatsgevonden.

We gebruiken ook de dienst Google Signals als uitbreiding op Google Analytics 4.
Met Google Signals kunnen we Google ook cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-account en uw eindapparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis hiervan databasemodellen maken. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de relevante conversie heeft plaatsgevonden. We ontvangen in dit verband alleen statistieken op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account uit te schakelen en zo de apparaatoverschrijdende analyse in verband met Google Signals uit te schakelen.

De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen vinden uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) lit. a DSGVO in combinatie met. § 25 TTDSG. U kunt uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, op grond waarvan Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen, ook in het geval van een overdracht van gegevens van de EU of EER naar de VS en een eventuele verdere verwerking daar, verwijst Google naar de zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die wij contractueel zijn overeengekomen met Google.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de bovengenoemde modelcontractbepalingen, vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Dr. Hauschka Friends

Om deel te kunnen nemen aan het Dr. Hauschka Friends-programma moeten wij jouw persoonsgegevens verwerken. De gegevensverwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van het contract voor jouw deelname aan het loyaliteitsprogramma, dus op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Als voor bepaalde gegevensverwerking toestemming vereist is, hebben wij deze vooraf van jou verkregen, bijvoorbeeld via een cookiebanner. Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) (b) GDPR.

De gegevens die wij ontvangen via het Dr. Hauschka Friends-loyaliteitsprogramma omvatten jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, aankoopgegevens in de webshop en jouw gebruikersgedrag in het kader van het Dr. Hauschka Friends-loyaliteitsprogramma (bijv. welke beloningen er zijn gekocht of welke "Friends"-status je hebt).

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de bestaande contractuele relatie. Daarnaast bewaren we jouw gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplichten, bijv. fiscale en handelsrechtelijke verplichtingen. De gegevens worden uitsluitend door ons en onze contractueel verplichte verwerkers verwerkt voor het bovengenoemde doel en worden niet doorgegeven aan derden. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats binnen de EU.

Gebruik van etracker

Op onze website maken we gebruik van de technologieën van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com), voor het verzamelen en opslaan van gegevens van bezoekers van onze website voor analysedoeleinden en voor het maken en evalueren van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen.
We gebruiken zowel cookieless tracking als tracking met cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk.
Voor tracking onder het gebruik van cookies voor het uitlezen van informatie op uw eindapparaat, hebben we uw toestemming nodig volgens Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO in combinatie met. § 25 para. 1 TTDSG. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken. Om dit te doen, hoeft u alleen maar gebruik te maken van onze cookies-toestemmingstool, die u kunt vinden in de voettekst van onze website onder de knop "Cookie-instellingen".
We gebruiken echter ook tracking zonder cookies in te stellen op uw eindapparaat. In dat geval worden de gegevens verzameld en opgeslagen die tijdens het bekijken van een pagina van uw browser naar onze server worden verzonden (pseudonieme gegevens). De pseudonieme gegevens maken het mogelijk om individuele paginaweergaves te koppelen aan een samenhangende bezoekerssessie. Op deze manier worden alle website-interacties en conversies technisch geregistreerd, zelfs zonder activering van een cookie. 

Alleen de herkenning van een bezoeker is beperkt tot 24 uur. De volgende gegevens worden zonder cookies verzameld:
Paginaweergaves
Type eindapparaat, besturingssysteem en browser
Geografische informatie tot op plaatsniveau
Verwijzende websites
Scroll-gebeurtenissen
Verlaten van de website (automatisch & tot op de seconde)
Klikgebeurtenissen zoals ingevoerde zoektermen, gedownloade bestanden, bekeken video's, oproepen van externe links (automatisch en via CSS-selector)
Conversies zoals inschrijvingen, bestellingen, enz.
conversie upload naar Google Ads
het verkorte IP-adres;
informatie over het eindapparaat, het besturingssysteem en de gebruikte browser;
de opgeroepen URL met bijbehorende paginatitel en optionele informatie over de pagina-inhoud;
de daaropvolgende pagina's die werden opgeroepen vanaf de opgeroepen webpagina binnen één webpagina;
de tijd die op de webpagina is doorgebracht;
gedownloade bestanden, bekeken video's, bestelde artikelen.
De rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens door middel van cookie-free tracking is art. 6 para. 1 lit f) GDPR (gerechtvaardigd belang). Je hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de tracking zonder cookies als je het er niet mee eens bent. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per e-mail op Telefoon: +31 (0)70 3955095

We have concluded an order processing contract with eTracker in accordance with Art. 28 DSGVO. Your data will be evaluated and used exclusively within the framework of this contractual relationship. Data will not be passed on to third parties. Since eTracker is a German company that also operates its servers in Germany, there is also no data transfer to an unsafe third country.

You can obtain further information about etracker's data protection policy at the following Internet address: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

TikTok

Onze webshop maakt gebruik van de TikTok-pixel om de effectiviteit van onze TikTok-advertenties te meten. Wanneer je onze site bezoekt via een TikTok-advertentie, verzamelt de pixel informatie zoals je IP-adres, apparaat- en browserinformatie, en pagina-activiteit. Deze gegevens worden gedeeld met TikTok om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om onze marketinginspanningen te optimaliseren. De gegevens worden maximaal 180 dagen bewaard. Voor meer informatie over hoe TikTok met je gegevens omgaat, verwijzen we je naar hun privacybeleid.

Laatst bekeken producten

Onze online shop bevat een functie die de meest recent bekeken producten weergeeft. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen op het eindapparaat van de bezoeker. Deze cookie wordt na 15 dagen verwijderd. De wettelijke basis hiervoor is art. 6(1)(f) GDPR in combinatie met artikel 25 TDDG (Telecommunications Digital Services Data Protection Act), aangezien de cookie noodzakelijk is voor het functioneren van de website.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies: Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/extra/wat-zijn-cookies/ Consumentenbond: “Cookies verwijderen” http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/ 

Wijzigingen

Wijzigingen van onze privacy verklaring

We behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring af en toe aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten. Ook wijzigingen in ons productassortiment of services kunnen aanleiding zijn om onze privacy verklaring te wijzigen. Dit zou bijvoorbeeld de introductie van nieuwe services kunnen beïnvloeden. Jouw nieuwe bezoek aan onze website zal dan worden onderworpen aan de nieuwe privacy verklaring.

Bedrijf en handelsmerk

Elk bedrijf of handelsmerk dat hier wordt vermeld, is eigendom van het betreffende bedrijf. Het benoemen van merken en namen is uitsluitend voor informatieve doeleinden. 

Rusland-specifieke bepalingen

Voor gebruikers en bezoekers gevestigd in Rusland geldt dat de informatie en services op onze website niet zijn bedoeld voor inwoners van Rusland die tevens woonachtig zijn in Rusland.

Als je Russisch staatsburger bent van Rusland, wordt je hierbij uitdrukkelijk op de hoogte gebracht dat alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt via deze website, e-mail of enig ander (digitaal) medium, uitsluitend jouw eigen verantwoordelijkheid en risico is. Je gaat er verder mee akkoord dat je ons niet verantwoordelijk zult houden voor enige niet-naleving van de wet- en regelgeving in Rusland.

 

 

Online skincare-test

Gegevensbescherming bij het koppelen van de resultaten van de online-huidtest aan je klantenaccount

In het kader van de online-huidtest op onze website bieden wij je de mogelijkheid om je huidbeeld te bepalen aan de hand van enkele vragen. Zodra je de huidtest hebt gedaan, zal je huidbeeld worden weergegeven en zullen geschikte producten van Dr. Hauschka worden getoond. Je persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen of geëvalueerd.

Aard en doel van de gegevensverwerking

Wij bieden je de mogelijkheid om het resultaat van je online-huidtest te koppelen aan je persoonsgegevens in je klantenaccount op basis van twee afzonderlijke toestemmingen:

1. 1. Toestemming om het resultaat van de online-huidtest te koppelen aan je gebruikersprofiel.
Als je na het invullen van de huidtest toestemming geeft voor verdere gegevensverwerking door het selectievakje aan te vinken, wordt het resultaat van de huidtest gekoppeld aan je gebruikersprofielgegevens. Het resultaat van de online-huidtest wordt nadat je toestemming hebt gegeven in je gebruikersprofiel opgeslagen en zal daar op elk moment beschikbaar zijn. WALA Heilmittel GmbH zal je gegevens ook gebruiken voor marketing- en statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor geïndividualiseerde productaanbevelingen.

2. 2. Toestemming om je productaankoop te koppelen na aanbeveling van het product op basis van de online-huidtest.

Als je in het winkelmandje toestemming geeft door het selectievakje aan te vinken, zal WALA registreren welke producten je op basis van je online-huidtest hebt gekocht en de daarop gebaseerde productaanbeveling. Deze gegevens worden door WALA Heilmittel GmbH statistisch geëvalueerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Door het selectievakje aan te vinken, stem je in met de desbetreffende gegevensverwerking. Wij gebruiken de gegevens dus op basis van jouw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) a) AVG.

Doorgifte van gegevens aan derden en derde landen:
gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan derde landen.

Duur van de opslag

de verwerking ten behoeve van de koppeling vindt plaats totdat je jouw toestemming intrekt of je klantenaccount verwijdert.

Nieuwbrief

Wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, worden persoonlijke gegevens verzameld. Gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard zijn e-mailadres, voor- en achternaam, adres, woonplaats, land, geboortedatum en of je al dan niet Dr. Hauschka producten gebruikt, evenals voorkeuren, interesses en huidbeeld. Deze gegevens zullen door ons worden gebruikt voor jouw eigen promotionele doeleinden in de vorm van jouw e-mailnieuwsbrief, op voorwaarde dat je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd, als volgt: "Ja, ik wil me abonneren op de nieuwsbrief! Ik accepteer het privacy beleid".

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de speciale link in de nieuwsbrief. Na de annulering wordt jouw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefmailinglijst verwijderd en opgenomen in een blokkeringsbestand om de intrekking te garanderen.

Om het verzenden van nieuwsbrieven te continueren, wordt, na jouw uitdrukkelijke toestemming, een bulletin-tracking (ook wel webbakens of trackingpixels genoemd) gebruikt. Bij aflevering van de nieuwsbrief kan de externe server vervolgens bepaalde gegevens van de ontvanger vastleggen, bijvoorbeeld de tijd van ophalen, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (client).

Om de nieuwsbrief te bezorgen, werken we samen met een externe serviceprovider Spotler, Boris Pasternaklaan 16, 2719 DA Zoetermeer. Jouw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar Spotler met het doel de nieuwsbrief te verzenden en deze gegevens worden uitsluitend door hen verwerkt volgens onze instructies die zijn vastgelegd in eenverwerkingsovereenkomst overeenkomstig de AVG richtlijnen.

Functie voor e-mail meldingen

Gegevensbescherming bij gebruik van de functie voor e-mailmeldingen

Als een product niet voorradig is in onze webshop, bieden wij de mogelijkheid om per e-mail op de hoogte te worden gesteld wanneer het product weer beschikbaar is.

Je kunt hiervoor jouw e-mailadres invoeren in het veld "Laat mij weten wanneer het artikel beschikbaar is". Door het e-mailadres in te voeren en op de verzendknop te drukken, worden deze gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. In het geval van productbeschikbaarheid, wordt een overeenkomstige melding verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f) AVG met het oog op de melding van productbeschikbaarheid.

Het e-mailadres wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld. In dit geval is dit het moment van melding van productbeschikbaarheid. Als het product zes maanden nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd in de meldingsfunctie nog steeds niet beschikbaar is, wordt je e-mailadres automatisch uit ons systeem verwijderd.

Betrokkenen hebben recht op informatie, verwijdering en correctie van hun gegevens. Bovendien is het op elk moment mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens met het oog op de kennisgeving van productbeschikbaarheid. In dit geval is e-mailmelding niet langer beschikbaar. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar het volgende adres: datenschutz@wala.de. Het opgeslagen e-mailadres wordt direct uit ons systeem verwijderd en er wordt geen melding verzonden.

Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat hun gegevens niet op een wettelijk conforme manier worden verwerkt. 

Matterport

Op onze website gebruiken we de service van Matterport Inc. om 3D-tours te integreren, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, VS. De 3D tours zijn via iFrame in onze website geïntegreerd. De integratie wordt uitgevoerd door het bureau GET VIZUEL, Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen, dat ook het contract met Matterport heeft gesloten.

Er vindt tracking plaats van de gebruikers die de video afspelen. Hiervoor worden cookies op de eindapparaten van de gebruikers geplaatst en worden ook persoonlijke gegevens (het IP-adres en browser-metagegevens) naar Matterport in de VS verzonden en daar door hen voor hun eigen doeleinden gebruikt.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. a AVG in combinatie met artikel 25 (2) TTDSG. Aangezien gegevens worden overgedragen naar de VS en de VS als een onveilig derde land wordt beschouwd, vragen we ook uw toestemming in overeenstemming met art. 49 (1) (a) AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op onze website.

We hebben een overeenkomst voor gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met de dienstverlener GET VIZUEL in overeenstemming met art. 26 AVG. Gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat omdat GET VIZUEL ons het account aan Matterport verstrekt en zo ook toegang krijgt tot de verzamelde gegevens. Vragen van betrokkenen over het verzamelen van gegevens via onze website kunnen door betrokkenen echter worden ingediend via de opgegeven contactpersoon bij WALA Heilmittel GmbH.

  

  

  

  

  

Dr. Hauschka Friends

Voorwaarden van het Dr. Hauschka Friends loyaliteitsprogramma, dat beschikbaar is via de Dr. Hauschka website op www.drhauschka.nl, www.drhauschka.be of www.drhauschka.be/fr.

tussen

Dr. Hauschka of Dr. Hauschka Benelux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wala Nederland B.V. (hierna ook ‘’WALA’’ genoemd), statutair gevestigd te ’s Gravenhage en kantoorhoudende te (2288 EN) Rijswijk aan het adres Verrijn Stuartlaan 48, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27119275;

en

de in §1 van het contract aangeduide klant - hierna ook "klant" of "friend" genoemd.

worden gesloten. 

1. Toepassingsgebied, definities

(1) De zakelijke relatie tussen Dr. Hauschka Benelux en de klant met betrekking tot het Dr. Hauschka Friends-programma (loyaliteitsprogramma) wordt uitsluitend beheerst door de volgende deelnamevoorwaarden in de versie die geldig is op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij Dr. Hauschka Benelux uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De Dr. Hauschka Webshop Voorwaarden, te vinden onder www.drhauschka.nl/algemene-leveringsvoorwaarden/, zijn van toepassing op de aankoop van Dr. Hauschka producten in de Dr. Hauschka Webshop. De Algemene Voorwaarden voor een Dr. Hauschka klantenaccount zijn ook van toepassing, die gratis kan worden aangemaakt voor bestellingen in de Dr. Hauschka Webshop. De Algemene Voorwaarden met betrekking tot Gegevensbescherming, te vinden onder www.drhauschka.nl/gegevensbescherming/, zijn ook van toepassing.

In geval van afwijkingen hebben deze voorrang op de Webshop AV bij het boeken van evenementen. Deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma hebben voorrang op alle bovengenoemde contractuele voorwaarden in het geval van afwijkingen met betrekking tot deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma.

(3) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde goederen en diensten niet overwegend kan worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige professionele activiteit. Een ondernemer is daarentegen iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Beschrijving van het programma

Het Dr. Hauschka Friends Programma bied je de mogelijkheid om nauwer met Dr. Hauschka te netwerken en daardoor voordelen te ontvangen die exclusief zijn voorbehouden aan de Friends community. Het Dr. Hauschka Friends Programma geeft je de mogelijkheid om punten te verzamelen in de Dr. Hauschka Webshop, met name bij de aankoop van goederen of diensten, en deze punten op verschillende manieren in te wisselen (bijv. voor beloningen). De voordelen zijn speciaal op jou afgestemd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je verschillende Friends-niveaus kunt bereiken op basis van je verkopen in onze online shop of andere gepersonaliseerde aanbiedingen kunt ontvangen (bijv. verjaardagsvoordelen). Deelname is gratis.

3. Registratie en totstandkoming van het contract

(1) Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan het Dr. Hauschka Friends Programma. Je kunt ook deelnemen als je niet woonachtig bent in de Benelux. In dit geval moet je echter een afleveradres binnen de Benelux opgeven voor een bestelling van beloningen. De voorwaarde voor deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma is de opening van een klantenrekening, die meer in detail is uitgelegd in de Dr. Hauschka Algemene Voorwaarden voor Klantenrekeningen, zie paragraaf 1.

(2) Je kunt je alleen online inschrijven voor het Dr. Hauschka Friends Programma via de website www.drhauschka.nl / www.drhauschka.be of www.drhauschka.be/fr. Door te klikken op de knop "Registreren", dien je een bindende aanvraag in om deel te nemen aan ons loyaliteitsprogramma. Je kunt de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken voordat je de aanvraag indient. Door op de knop te klikken, accepteer je de voorwaarden voor deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma en neem je deze op in je aanvraag.

(3) Dr. Hauschka Benelux stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de aanmelding nogmaals wordt vermeld. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat Dr. Hauschka Benelux de aanmelding heeft ontvangen. Het bevat de registratieknop "Registratie bevestigen", die je moet aanklikken om de registratie compleet te maken. Het contract komt pas tot stand als Dr. Hauschka Benelux automatisch jouw klantenaccount opent nadat je op de knop hebt geklikt. Een speciale verklaring aan jou is niet nodig om het contract te sluiten.

(4) Het contract wordt gesloten in het Nederlands of Frans.

(5) Deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma is niet overdraagbaar. Jouw recht om Dr. Hauschka punten in te wisselen is overdraagbaar aan derden, maar alleen met onze schriftelijke toestemming.

4. Dr. Hauschka-punten verzamelen en bijschrijven

(1) Je kunt punten verzamelen bij aankoop van een Dr. Hauschka product in de Dr. Hauschka webshop. Eén punt heeft een tegenwaarde van 1 euro. Wanneer je je registreert voor deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma, ontvang je van Dr. Hauschka eenmalig 50 punten.

(2) Dr. Hauschka-punten kunnen alleen worden toegekend als je inlogt op je klantenaccount voordat je het betaalproces in de Dr. Hauschka webshop afrondt. Om technische redenen is het daarna niet meer mogelijk om Dr. Hauschka punten toe te kennen.

(3) Wij behouden ons het recht voor om reeds bijgeschreven punten te annuleren als de onderliggende juridische transactie wordt geannuleerd (bijv. door herroeping, omruiling, etc.) of als andere voorwaarden voor het bijschrijven niet meer van toepassing zijn (bijv. niet-betaling van gekochte goederen). Hetzelfde geldt bij onjuiste boekingen of misbruik van het programma (bijv. door fictieve transacties).

(4) Dr. Hauschka-punten die door ondernemers in de zin van de Nederlandse wet op de belasting toegevoegde waarde (UStG) voor hun bedrijven worden verzameld, leiden tot een correctie van de voorbelasting op het moment van inwisseling.

5. Dr. Hauschka puntenrekening en verval van Dr. Hauschka-punten

(1) U kunt de status van uw Dr. Hauschka puntenrekening op elk gewenst moment online opvragen na het inloggen op uw klantenaccount.

(2) Wij behouden ons het recht voor om je het saldo van jouw Dr. Hauschka puntenrekening ongevraagd per e-mail, mits je hier apart mee hebt ingestemd, toe te sturen. In dit geval vragen wij je om eventuele bezwaren tegen de juistheid of volledigheid van het puntenrekening saldo per mail bij ons in te dienen via info@drhauschka.nl – binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving. Het bezwaar moet vergezeld gaan van passend bewijs, zoals een kopie van het betalingsbewijs. Als je niet tijdig of in de voorgeschreven vorm bezwaar indient, wordt het aangemelde rekeningsaldo geacht te zijn goedgekeurd.

(3) De bijgeschreven punten vervallen 36 maanden nadat ze zijn bijgeschreven, en na deze periode aan het einde van het vierde kwartaal (voorbeeld: Als de punten op 08/08/2018 zijn bijgeschreven, vervallen ze op 31/12/2021). Dr. Hauschka punten kunnen na afloop niet meer ingewisseld worden.

6. Inwisselen van Dr. Hauschka-punten

(1) De hieronder beschreven optie voor het inwisselen van Dr. Hauschka-punten is gebaseerd op de datum van bijschrijving, d.w.z. punten die het eerst zijn bijgeschreven worden het eerst ingewisseld. Tijdens het inwisselproces moet je jouw legitimeren als de aanvrager. Dit gebeurt uitsluitend door in te loggen op jouw klantenaccount.

(2) Je kunt je Dr. Hauschka-punten inwisselen voor beloningen (in het bijzonder niet-contante beloningen of waardebonnen etc.) in het Dr. Hauschka Friends-gedeelte van jouw persoonlijke account.

7. Annuleren

(1) Je kunt jouw deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma te allen tijde zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving opzeggen. Het is voor jou voldoende om te klikken op de hiervoor bestemde knop "Afmelden" van het Dr. Hauschka Friends Programma in je klantenaccount [OV4]. Je kunt jouw opzegging echter ook per e-mail sturen, naar info@drhauschka.nl of schriftelijk naar het hierboven in punt 1 vermelde adres.

(2) Indien wij de contractuele relatie met jou beëindigen, hanteren wij een opzegtermijn van vier weken tot het einde van de kalendermaand. Het recht om zonder opzegtermijn op te zeggen om gegronde redenen (bijv. misbruik van het programma, fictieve transacties) blijft onaangetast. Onze opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

(3) Na beëindiging van het contract kunnen punten die nog niet ingewisseld zijn, ingewisseld worden gedurende een vervalperiode in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7. Deze vervalperiode bedraagt 12 maanden vanaf de datum van beëindiging van het contract. Deze vervalperiode is 12 maanden vanaf de datum van beëindiging van het contract.
(4) Als je deelneemt aan het Dr. Hauschka Friends Programma, maar je jouw Dr. Hauschka klantenaccount wilt opzeggen, is verdere deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma zonder klantenaccount om technische redenen niet mogelijk. Daarom betekent het opzeggen van jouw Dr. Hauschka klantenaccount ook het opzeggen van jouw deelname aan het Dr. Hauschka Friends Programma.

Als je op het moment van opzegging nog Dr. Hauschka-punten op je account hebt staan, kun je deze binnen 12 maanden na het ingaan van je opzegging inwisselen in de Dr. Hauschka Webshop. Omdat het niet meer mogelijk is om in te loggen op je Dr. Hauschka klantaccount na opzegging, stuur dan binnen deze periode een verzoek naar info@drhauschka.nl, zodat wij je account hiervoor kunnen activeren. Na deze periode vervallen de punten en kunnen ze niet opnieuw worden geactiveerd of worden overgedragen naar een ander/nieuw account.

8. Wijzigingen in voorwaarden voor deelname

(1) We behouden ons het recht voor om deze deelnamevoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden (bijv. voor het bestellen van beloningen) te wijzigen, in het bijzonder om ze aan te passen aan gewijzigde wettelijke en technische omstandigheden. De actuele versie van de voorwaarden is online beschikbaar op onze website. Wijzigingen die louter gunstig of neutraal voor jou zijn, gaan onmiddellijk van kracht. Hetzelfde geldt voor aanpassingen die noodzakelijk worden door wijzigingen in de juridische situatie.

(2) Alle andere wijzigingen die niet onder lid 1 vallen, in het bijzonder als ze nadelig voor jou zijn en niet gebaseerd zijn op een verandering in de juridische situatie, gaan alleen van kracht als we je uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van de wijzigingen en je ermee instemt of er geen bezwaar tegen maakt binnen een periode van 30 dagen. Als je bezwaar maakt, blijven de voorwaarden geldig in hun ongewijzigde versie. We kunnen dan echter wel gebruikmaken van ons gewone herroepingsrecht. We zullen jou in de kennisgeving nogmaals apart wijzen op deze gevolgen.

9. Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn jouw claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid of als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Dr. Hauschka Benelux, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is Dr. Hauschka Benelux alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade als deze werd veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant zijn gebaseerd op letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

(3) De beperkingen van alinea 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van Dr. Hauschka Benelux als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

(4) De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit lid 1 en 2 gelden niet als Dr. Hauschka Benelux op frauduleuze wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de service heeft aangenomen. Hetzelfde geldt als Dr. Hauschka Benelux en jij overeenstemming hebben bereikt over de kwaliteit van het artikel. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

10. Annuleringsbeleid

(1) Consumenten hebben over het algemeen een wettelijk recht op annulering bij het afsluiten van een koop op afstand, waarover Dr. Hauschka Benelux hieronder informatie verschaft in overeenstemming met het wettelijk model in bijlage 1 bij art. 246 a § 1 para. 2 zin 2 EGBGB. De uitzonderingen op het annuleringsrecht bij het boeken van evenementen staan beschreven in de deelnamevoorwaarden van Dr. Hauschka Benelux. Een voorbeeld van een annuleringsformulier vind je hieronder.

(2) Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij, of een door jou genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, Dr. Hauschka Benelux, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt dit voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

WALA Nederland BV / Dr. Hauschka Benelux
Verrijn Stuartlaan 48
2288 EN Rijswijk
Telefoon: +31 (0)70 3955095
E-Mail: info@drhauschka.nl

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je jouw kennisgeving van de uitoefening van jouw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt. 

Gevolgen van de annulering

Wij betalen je alle van jouw ontvangen betalingen terug, inclusief eventuele extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met is overeengekomen; in geen geval worden jou kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling; we kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

Je hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Dr. Hauschka Benelux verstrekt de volgende informatie over het modelformulier voor herroeping in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

Voorbeeldformulier voor annulering

Als je het contract wilt annuleren, vul onderstaande vragen dan in en stuur per mail naar: info@drhauschka.nl.

 • Ik annuleer hierbij de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen / het leveren van de volgende diensten:
 • Ordernummer
 • Besteld op:
 • Ontvangen op:
 • Naam van consument:
 • Adres van consument:
 • Reden;
 • Handtekening consument (alleen bij kennisgeving op papier).

 

11. Arbitragecommissie voor consumentenzaken, geschillenbeslechting

(1) Dr. Hauschka Benelux neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures (in overeenstemming met de VSBG) voor een arbitragecommissie voor consumenten.

(2) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Gedragscodes

Dr. Hauschka Benelux heeft toegezegd zich te houden aan de volgende gedragscodes:

Gedragscode van de WALA Groep

 

13. Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen Dr. Hauschka Benelux en de klant is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen beperken, in het bijzonder van het land waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Als de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortkomen uit contractuele relaties tussen de klant en WALA Nederland BV de statutaire zetel van WALA Nederland BV.

(3) Het contract blijft in zijn overige delen bindend, zelfs als afzonderlijke punten juridisch ongeldig zijn. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. Voor zover dit echter een onredelijke belasting voor een van de contractpartijen zou betekenen, wordt het contract in zijn geheel ongeldig.

(Laatst gewijzigd: 06.1.2023)