Heilzame planten

Goed groen.

Mens en natuur zijn met elkaar verbonden en worden door elkaar beïnvloed. Onze heilzame planten herinneren ons daar elke dag opnieuw aan. We kennen niet alleen hun werking, maar weten ook waar de beste planten in het wild groeien en verbouwen de mooiste zelf in onze tuin. De natuur is onze oorsprong. Zonder verantwoording, respect en wederzijdse inspanning overleeft niks. Zonder het ene kan het andere niet bestaan – en samen zijn we gewoon beter.

We zijn ervan overtuigd dat elke plant zijn eigen verhaal heeft. Eigenlijk is het net als bij de mens: ervaringen bepalen wie we zijn. Bij planten is dat precies hetzelfde. Wat een plant meemaakt, heeft invloed op de kwaliteit van het zaad en dat van de schillen, pitten, bloemen, bladeren, takken en steeltjes. De plant wordt beïnvloed door waar hij staat, of hij kan groeien, welke voedingsstoffen hij binnenkrijgt, het licht, de zon, de zuiverheid van de lucht en het water en het tijdstip en de manier van oogsten. En daarin zit het verschil tussen een gewone plant en een plant die we voor jou verwerken.

Onze tuiniers zijn vaak al vroeg in de ochtend op het veld te vinden om met hun handen te zaaien of te oogsten. Op koude ochtenden, als de nachtvorst nog op de velden ligt. Maar ook op hete zomerdagen, als de bijenvolken zwermen en de planten lekkerder geuren dan het duurste parfum ter wereld. Ze werken op hetzelfde stuk land dat Rudolf Hauschka aan het einde van de jaren 50 kocht: toen was het nog een drassig weiland. Maar nu is de aarde fijn en kruimelig en kan deze goed worden bewerkt. Op 4,5 hectare groeien meer dan 150 verschillende heilzame planten om er Dr. Hauschka producten van te maken. Het is een beetje als een pittoresk dorpje: een vijver met waterlelies, een kabbelend beekje, bijenkorven, bloemenweides en bosjes. Libellen, padden en vuursalamanders. We werken biologisch-dynamisch in het ritme van de natuur. We willen niet koste wat kost een maximale oogst behalen. En we oogsten toch – of juist daardoor – krachtige, gezonde planten.

We zijn bijzonder trots op de wilde weides in het Zwarte Woud en in de Vogezen, waar kruidenspecialisten op 900 meter hoogte onder andere ogentroost en arnica plukken, met de hand – en te voet. De arnica is een bedreigde plantensoort. Daarom letten we er heel goed op hoeveel we hier op deze drie hectare van plukken, zodat de plant ongestoord kan groeien. We maaien de weiden pas als de arnica haar zaad heeft verspreid. Zo houden we de grond vrij van struiken en bomen en beschermen we het leefgebied van deze bijzondere heilzame planten. Biodiversiteit heeft voor ons de hoogste prioriteit. Met elke plant verzamelen we zijn verhaal. En omdat we dat zo voorzichtig en respectvol mogelijk doen, zijn de extracten die we hieruit winnen van de hoogste kwaliteit.